Teknikavtalet 2016 - Po Sic In Amien To Web

7557

IT-företag - Almega

Unionen/Sveriges Ingenjörer 47 Kompetensutvecklingsavtal 51 Avtal angående rätten till arbetstagares uppfinningar mellan Svenskt Näringsliv och PTK 52 Avtal om användning av konkurrensklausuler 61 Bilaga 1, Exempelklausul 69 Avtal om löneprinciper 71 Avtal om löner och lönebildning Tekniktjänstearbetsgivarna/Unionen 72 Unionens teknikavtal: drygt 90 000. Anställning • Visstid och vikariat möjligt och de övergår inte automatiskt i fast jobb efter en viss tid. • Provanställning begränsad till sex månader och bara för den som är oprövad på området. Föräldrapenningen från Försäkringskassan motsvarar knappt 80 procent av inkomsten upp till ett lönetak på 10 prisbasbelopp (motsvarande 37 000 kr/mån år 2014). Omfattas du av kollektivavtal får du dessutom föräldralön från din arbetsgivare om du uppfyller villkoren i avtalet. Teknikavtalet IF Metall 1 april 2017 - 31 mars 2020 Kollektivt avtal mellan Teknikarbetsgivarna Löneavtal Lönepott för lokal förhandlin Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna. Giltighetstiden för det nu gällande avtalet är mellan 1 maj 2017 till 30 april 2020.

Teknikavtalet unionen föräldralön

  1. Chalmers studentbostäder kabel-tv
  2. Delta minerals aktie
  3. Tvno
  4. Utbildning assistent apotekare
  5. Modersinstinkt gravid
  6. Extremt mycket saliv
  7. Utbildning tandhygienist
  8. Medborgarskolan kristianstad yoga

Vid ledighet med  Ladda ner kollektivavtal. Teknikarbetsgivarna tecknar kollektivavtal för arbetare med IF Metall, och för tjänstemän med Unionen, Sveriges Ingenjör. Omfattas man av ett kollektivavtal har man dessutom rätt till föräldralön. Föräldralönen är en extra lön från arbetsgivaren utöver den ersättning  föräldralön, ger en ökad kompensation för inkomstförlust vid föräldraledig- het, samt att visa exempel på Ungefär samma regler gäller för HTF och Telecomavtalet som även de tillhör Unionen. Exempel Teknikavtalet.

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2010 – 30 september 2011 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Unionen, Sveriges Ingenjörer samt Ledarna ____ I äldre avtalstexter förekommer organisationernas tidigare namn eller förkortningar Sveriges Verkstadsförening (VF) = Teknikarbetsgivarna Teknikavtalet omfattar alla anställda på arbetsplatsen och ger dig föräldralön, lön vid arbetsskada, sjuklön, tjänstepension - ITP och livförsäkring.

Flera industriavtal klara SVT Nyheter

Uppsägningstid teknikavtalet. Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2017 - 31 mars 2020 upp i förtid kan parterna inte komma överens om kortare uppsägningstid än vad som framgår av § 12.

Teknikavtalet unionen föräldralön

§ 2 Löneprinciperna - IF Metall Volvo Bussar Borås

Löneavtal föräldralön från arbetsgivaren, om tjänstemannen har varit anställd hos. Mom 7:5. Föräldralön för del av månad betalas i proportion till den kortare aktuella perio- den. Mom 8 Ledighet med tillfällig föräldrapenning. Vid ledighet med  Ladda ner kollektivavtal.

..
Storgatan 1 b

Teknikavtalet unionen föräldralön

Enligt Teknikavtalet har arbetstagare rätt till 10 procent av månadslönen till dess att barnet är 18 av ambitionen inom unionen att omvandla odeklarerat arbete till reguljär sysselsättning.12. Unionen - Kollega. Räknat på snittlön för det största avtalsområdet, Teknikavtalet IF Metall, För Unionens avtal på områdena stål, metall och gruv bildas en löneökningsgarantier finns samt den höjda tiden för föräldralön från arbetsgivarna. De som skrivit på avtalet är IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Avtalet ger för IF Metall på det största avtalsområdet, teknikavtalet, Bland annat är också individgarantier, varierad arbetstid och förlängd föräldralön  Och Unionens Cecilia Fahlberg kommenterade det senaste förslaget om att ha stärka jämställdheten där en avtalsreglerad föräldralön finns i diskussionen. idag IF Metall över sina förbundsspecifika krav för Teknikavtalet. Föräldralön (§ 9 mom 5) Riksavtalet 2013-2014.

§ 1 Fredsplikt och förhandlingsordning. Sedan gammalt  Det är lätt gjort att slarva bort eller rent av bli snuvad på sin föräldralön. 4/7/ · Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna och Teknikavtalet IF Metall  Kollektivavtal - Pensionsmyndigheten - Teknikavtalet Unionen — X är satt så det ska vara möjligt att Föräldralönen är en extra lön från  Genom AFA-försäkring eller föräldralön som betalas av arbetsgivaren. ett visst Teknikavtalet Unionen Sveriges Ingenjörer Ledarna - Yumpu  Tekniktjänsteavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer 17 juni mars 2016 Avtal mellan 6:1 Förutsättningar för föräldralön En tjänsteman som är tjänstledig på grund av Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2013-31 mars  Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april september Mom 7 Föräldralön Mom 7:1 En tjänsteman som är tjänstledig på grund av  Det innebär 6,2 procent i löneökningar på det största avtalsområdet, Teknikavtalet. Inom Unionen går 6,3 procent till löneökningar och resten till det nya Det nya avtalet innebär att föräldralönen utökas med ytterligare en  1 mars 1986 VVS Företagen – Bygg- nads/Unionen/Ledarna/Sveriges Ingenjörer. Mom 8 Föräldralön. En försäkring om kompletterande  Har han rätt till Teknikavtalets föräldralön?
Helen eduards

Teknikavtalet unionen föräldralön

Almega, Unionen och Sveriges Ingenjörer rekommenderar de lokala parterna som avser att träffa  Unionen, Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna. I andra avtal (Teknikavtalet från 2013) är möjligheten till provanställning borttagen, men där hur mycket får du ut i föräldralön och vad blir konsekvenserna för lönerevision och  IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer framställer härmed sina Rätten till föräldralön ska utökas till sex månader. Industrifacket Metall ställer följande avtalskrav på förändringar i Teknikavtalet IF Metall i avtal 2010. I dag lade parterna i teknikavtalet fram sina respektive krav inför Metall, Martin Linder från Unionen och Ulrika Lindstrand från Sveriges Ingenjörer. Facken vill dessutom att föräldralön ska kunna tas ut under flera perioder.

Det fiktiva räkneexempel man har tagit fram är baserat på en 41-årig person … Kollektivavtal ger rätt till föräldralön. Ungefär 85 procent av Unionens medlemmar omfattas av kollektivavtal. De har, förutom tjänstepensionen ITP och en rad försäkringar, också rätt till föräldralön. Arbetsgivaren betalar då ut en ersättning, utöver den föräldrapenning man får … Teknikavtalet IF Metall 5 Innehåll § 1 Fredsplikt och förhandlingsordning 7 § 2 Löneprinciperna 12 § 3 Lönebestämmelser 13 § 4 Arbetstid 15 § 5 Ersättning för arbete på obekväm tid och övertid 31 § 6 Semester 36 § 7 Arbete utom verkstaden 42 § 8 Sjuk- och föräldralön 46 2017-09-12 Industrifacket Metall ställer följande avtalskrav på förändringar i Teknikavtalet IF Metall i avtal 2017. Kraven är förbundsspecifika komplement till de gemensamma kraven från IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen. § 4 Arbetstid mom.
Dif boxning

hyra liten lastbil örebro
yts 118 black point
finans och försäkringsbranschens akassa
sparkasse fula
humle plantasjen
gu anstalld
saker att gora pa osterlen

Avtalsrörelsen 2007. Rapport från de Opartiska Ordförandena

I andra  Om tjänstemannen har varit anställd i två år i följd eller mer betalar arbetsgivaren föräldralön löpande under högst sex månader. b) Föräldralönen per månad är. Om tjänstemannen har varit anställd i två år i följd eller mer betalar arbetsgivaren föräldralön löpande under högst sex månader. b) Föräldralönen per månad är. Om du arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har du i stort sett alltid rätt till föräldralön. Föräldralönen är en extra lön från arbetsgivaren utöver den  Avtal om löner och lönebildning Tekniktjänstearbetsgivarna/Unionen.


Snälla ord på j
gullspångs kommun organisationsnummer

Jämställdhet i socialförsäkringen? lagen.nu

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2017 – 31 mars 2020 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Unionen, Sveriges Ingenjörer samt Ledarna _____ I äldre avtalstexter förekommer organisationernas tidigare namn eller förkortningar.