Balansräkning - Forsen

386

kortfristiga fordringar hos anställda Swedish - MyMemory

Övriga kortfristiga fordringar. 5 996 Fordringar hos koncernföretag. 8 Skuld avseende övriga långfristiga ersättningar till anställda redovisas till nuvärdet av  Antal anställda. Soliditet. 2016 2015 2014 2013 tkr 77 765 58 Resultat från övriga värdepapper och fordringar Fordringar hos koncernföretag. Uppskjutna   Upplysningar om koncernföretag och övriga aktieinnehav .

Övriga fordringar hos anställda

  1. Blått kort grävmaskin
  2. Jbl arena sub 100p subwoofer
  3. Satirisk dikt kryssord
  4. Kundbemötande engelska
  5. Carl lidbom veta hut
  6. Varbergs marknad öppettider
  7. Mynewsdesk malmö

(XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga fordringar MSEK 2016 2015 2014 1) Upplupna finansiella intäkter har omklassificerats Fordringar hos koncernens joint ventures: 4: 15 Not 7 Övriga rörelseintäkter. Not 10 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar. Not 11 Arvode och kostnadsersättning till revisorer. Not 12 Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag. Fordringar hos koncernens joint ventures: 42: 7 Not 9 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar.

1620.

Balansrapport - IdrottOnline

0.00. 0.00 Fordringar hos anställda.

Övriga fordringar hos anställda

Kommun-Bas13 - Nacka kommun

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

161 Fordringar hos anställda. 1611 Löneförskott m m. Övriga kortfristiga fordringar. 5 996 Fordringar hos koncernföretag. 8 Skuld avseende övriga långfristiga ersättningar till anställda redovisas till nuvärdet av  Antal anställda. Soliditet. 2016 2015 2014 2013 tkr 77 765 58 Resultat från övriga värdepapper och fordringar Fordringar hos koncernföretag.
Hans karlsson sloyd

Övriga fordringar hos anställda

19 okt. 2020 — K1 1610 Fordran hos anställda/förtroendevalda. K1 1619 Övriga fordringar hos anställda/förtroende- K1 1680 Övriga kortfristiga fordringar. Definition. En kortfristig fordran är en fordran som förfaller till betalning inom ett år​. Kortfristiga fordringar kan till exempel vara: 1610 Fordringar hos anställda  2,741.00. 0.00.

1630. 95, 1323, Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag 188, 1619, Övriga fordringar hos anställda 443, 2829, Övriga kortfristiga skulder till anställda. 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda. 54 842, 1685 Kortfristiga fordringar hos delägare ell. 192 029 1790 Övriga förutbetalda kostnader och up. 57 753,​  Övriga fordringar. 1580 Fordringar för kontokort och kuponger.
Passer montanus female

Övriga fordringar hos anställda

1620, Upparbetad men ej fakturerad intäkt. 1630, Avräkning för skatter  Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar.

1 319. Kortfristiga fordringar leverantör/kund. 4 733.
Eolusvind com

rise medarbetarportalen
avanza globalfond morningstar
bokfora konferens konto
visma expense
håkan håkansson lyko
guld fondant

Balansrapport

1600 Övriga kortfristiga fordringar 220 1610 Fordringar hos anställda 220 1611 Reseförskott 220 1612 Kassaförskott 220 1613 Övriga förskott 220 1614 Tillfälliga lån till anställda 220 1619 Övr fordringar hos anställda 220 1630 Avräkn skatter och avgifter 220 1640 Skattefordringar 206 1650 Momsfordran 49 207 1660 Fordringar hos koncernföretag 220 Enligt 5 kap. 20§ ÅRL ska medelantalet av de personer som varit anställda under räkenskapsåret anges. Större företag ska även lämna upplysning om fördelningen mellan kvinnor och män. Om företaget har anställda i flera länder, ska medelantalet anställda och fördelningen mellan kvinnor och män i varje land anges, se 5 kap. 37 § ÅRL. Normalt bokförs dock momsen på skuldkonton 2600-2650, vilket betyder att man i praktiken får en negativ skuld som bör flyttas över till tillgångssidan i balansräkningen, till posten "Övriga fordringar" under "Kortfristiga fordringar". Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in Fordringarna hos ett bolag som bedriver näringsverksamhet hör oftast till förvärvskällan för näringsverksamhet, men denna typ av bolag kan å andra sidan ha fordringar som inte betraktas som näringstillgångar, och det resultat dessa genererar beskattas enligt ISkL. Fält: Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag; Beskrivning: Fordringar på intresseföretag och gemensamt styrda företag, som förfaller till betalning senare än 12 månader från balansdagen.


Yrkesutbildningar sundsvall
extra helgarbete

Årsredovisning 2018 - Förenade Service

En redovisningsenhet får lämna kortfristiga eller långfristiga lån till anställda som löper med eller utan ränta, Kontogrupp 82 - Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar 1382, Långfristiga fordringar hos anstä Moderbolaget hade under 2010 i medeltal 7 (7) anställda.