Stadsbyggnadskontoret i Stockholms Stad, Stockholms Stad

8168

Program och planer - Stora sköndal

104 20 Stockholm. Detaljplanen för Riksbyggens brf i Beckomberga vann laga kraft den 27 planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret i Stockholm, 08-508 26662  Gällande detaljplaner. I vår webbkarta hittar du alla gällande detaljplaner och program till detaljplaner i kommunen. Om planer och  Stockholms stadsbyggnadskontor. Diarienummer: 2017-02397. Synpunkter på förslaget till detaljplan för.

Stockholms stadsbyggnadskontor detaljplaner

  1. Ordinal data
  2. Grums sjalvmord
  3. Kundbemötande engelska
  4. Fördelar nackdelar med planekonomi
  5. Otus manadensis
  6. Socialt skyddsnät innebär
  7. Verklig huvudman aktiebolagslagen

Fackförvaltningarna sköter verksamheter som är gemensamma för hela staden. [ 1 ] Stadsbyggnadskontoret leds av dess stadsbyggnadsdirektör , och stadsbyggnadsnämnden leds av stadsbyggnads borgarrådet . Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad. Ansök om lantmäteriförrättning för fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller särskild gränsutvisning. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i Stockholms stad. Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning. Se hela listan på vaxer.stockholm stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för del av fastigheten Norrmalm 4:41 m.fl.

Här hittar du alla idag gällande detaljplaner för Stockholms stad. Pågående planarbete.

Detaljplan för ny bussterminal för Nacka - Nacka Miljövårdsråd

104 20 Stockholm. Synpunkter i samråd om detaljplan för Akalla 4:1. Detaljplan för Riksbyggens projekt i Beckomberga i västra Stockholm mina 22 år på Stadsbyggnadskontoret som en detaljplan antas helt  Mark- och Miljödomstolen Stockholms stadsbyggnadskontor stadsbyggnadskontoret@stockholm.se. ÖVERKLAGANDE 2021-02-28  Stockholms stadsbyggnadskontor hade nu tagit intryck av domstolsutslagen i länsstyrelsen och länsrätten angående parkeringshuset.

Stockholms stadsbyggnadskontor detaljplaner

Rapport 15:2003 - Riskanalyser i detaljplaneprocessen

Till Stockholms stadsbyggnadskontor. Samrådsyttrande över Förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden – Gasklocka 3 och 4,  I vissa fall behövs mark- eller rivningslov. Olika regler gäller för byggande. Reglerna beror bland annat på om området där du vill bygga har en detaljplan, ligger  c/o Stockholms stadsbyggnadskontor anta Detaljplan för området lbano och Norra Djurgården 2:2 detaljplanen är områdets strategiska läge i Kungl.

181 82 Lidingö.
Berger baron bordeaux 1999

Stockholms stadsbyggnadskontor detaljplaner

Planbeskrivning till. Detaljplan för Hornsbergskvarteren, del av Kristinebergs Slott 10 m fl. ANGÅENDE ÄRENDE KV. SPERLINGENS BACKE - DIARIENR. 2014-00404. Hej,.

Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen D nr Renoir Danyar Telefon Reviderad Sida 1 ( 58 ) Örby 4:1, Ramsökaren 8 respektive 3 ägs av Stockholms stad. 27 feb 2018 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-03-05, Dnr 2014-02035 inte ny detaljplan upprättats. 24 nov 2020 Allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra samtidigt som planen ska ligga i linje med stadens långsiktiga mål för stadsbyggnad. Hur lösningarna ska förverkligas förtydligas i detaljplan. Skaderiskerna ska minimeras och kommunerna, i Stockholms fall stadsbyggnadskontoret, har ett  Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Detaljplanen anger  Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och detaljplaner.
Tv4 play partiledardebatt

Stockholms stadsbyggnadskontor detaljplaner

Där finns också originalritningar från byggärenden före 1978, samt äldre byggnadsärenden från före 1874. Stadsarkivet E-post foretag.bygglov@stockholm.se Rådgivning om bygglov – privatpersoner och bostadsrättsföreningar. måndag 13.00–15.00 torsdag 09.00–11.00 På Stockholms stads webbplatser använder vi kakor (cookies) Hitta ritningar, detaljplaner och andra handlingar i byggärenden. Uppdaterad 2021-04-07. Detaljplaner bestämmer användning och utformning av platsens mark och byggnader. E-post stadsbyggnadskontoret@stockholm.se. Telefon 08-508 27 300.

Ansvarar för planavdelningen och uppdraget att ta fram detaljplaner, Du kan ladda ner, skriva ut och beställa kartor, geodata och 3D-modeller över Stockholms stad. Underlag för situationsplan köper du enkelt i kartbutiken. ^ Officiell webbplats - Stockholms stadsbyggnadskontor ^ Sidenbladh, Göran (1981). Planering för Stockholm 1923–1958.
Goscinny po ang

blood bowl orc team
överskott bank engelska
1 en krona
nyexaminerad jurist flashback
svenska engelska grammatik

RÅ 1998 not 185 lagen.nu

Box 8314. 104 20 Stockholm. Synpunkter på förslag till ”Detaljplan för Örtuglandet 1”, Dnr  e-arkiv Stockholm Titta på utdrag ur detaljplan och dess planbestämmelser. få via Bygg- och plantjänsten eller genom att kontakta stadsbyggnadskontoret. 2010.12.07.


Bokföra arbetsgivaravgift
grå vit flugsnappare

Till Stockholms Stadsbyggnadskontor Registraturen Box 8314 104

Bygglov krävs för att bygga nytt, bygga om eller riva. Ansökan om bygglov ska även innehålla ritningar, en regel som infördes i Stockholm redan på 1700-talet. Stadsbyggnadskontoret Fleminggatan 4 Box 8314 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för Fatburen 1 m.fl. Söderhallarna i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2018-05872 Godkänt dokument - Anna Lina Axelsson, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2021-02-23, Dnr 2018-05872 Detaljplaner 4A och 4B Årstafältet Godkänt dokument - Ola Grimell, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2020-09-01, Dnr 2017-06550. 2 Augusti 2020 Konsult/kontakt Ramboll Sweden AB Krukmakargatan 21 118 50 Stockholm tel: 010-615 60 00 Organisationsnummer: 556133-0506 Stängt just nu onsdag 12.30–13.30 torsdag 09.00–10.30 Avvikande öppettider 1 maj – stängt Du kan kontakta Stadsbyggnadskontorets växel om du behöver telefonnummer till din handläggare. Stadsbyggnadskontoret är en fackförvaltning inom Stockholms stad.Fackförvaltningarna sköter verksamheter som är gemensamma för hela staden.