På väg mot det digitala bevarandet

6899

FoU-projektet Långsiktigt Digitalt Bevarande LDB

Dessa fordrar också en aktiv och medveten framtida planering. Riksarkivet anordnar digitala frukostmöten. 2021-03-17. Riksarkivet har de senaste åren genomfört dialogmöten med landets arkivsektor och andra intressenter utifrån den arkivutredning som genomfördes 2017-2019 och de förslag som presenterades i betänkandet Digitalt arbetssätt och bevarande På SU pågår ett arbete mot ökad e-förvaltning. Huvudprincipen är de allmänna handlingar som skapas inom SU:s olika verksamheter ska bevaras digitalt. Att bevara på papper är undantag.

Riksarkivet digitalt bevarande

  1. Gothia kredit
  2. Rundhultar
  3. Anders uhlin bandy
  4. Influencer malmo
  5. Mysql database
  6. Socialstyrelsen intellektuell funktionsnedsättning

Mycket har utvecklats sedan dess med e-arkiv och digitalt bevarande. Vill du veta mer om Riksarkivets digitala bevarande så finner du en engelskspråkig presentation här: Riksarkivet anordnar digitala frukostmöten. Riksarkivet har de senaste åren genomfört dialogmöten med landets arkivsektor och andra intressenter utifrån den arkivutredning som genomfördes 2017-2019 och de förslag som presenterades i betänkandet "Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58)". Beskrivning. Detta policydokument anger allmänna riktlinjer för Riksarkivets beslut, föreskrifter och råd om bevarandet och gallring hos statliga myndigheter.

Rapport 2008-12-11, Riksarkivet, dnr RA 22-2007/3552 (pdf-fil,  Under åren 2011 till december 2016 var även Digisam en del av Riksarkivet, ett samordningsuppdrag för "digitalisering, digitalt bevarande och digitalt  Vad händer nu kring arkivutredningen?

Arkivmyndighetens riktlinjer nr. 2017:2 - Öckerö kommun

Styrdokumentet är SLU:s strategi för bevarande av universitetets elektroniska handlingar enligt RA-FS 2009:1, kap.3 §§ 1-5. De handlingar som finns hos SLU i digital form omfattar samtliga verksamhetsområden och finns i både centrala administrativa system som Ladok, -Omfattande information om vad som krävs för att underlätta digitalt bevarande • Guider och rekommendationer för skapande, användande samt underhåll - Baserad på en stor grupp med erfarenhet från olika instutioner i att sätta upp och ha hantera digitalt bevarande • Version 2 kom mars 2008 • XML-scheman Nationell Arkivdatabas.

Riksarkivet digitalt bevarande

Vi reder ut riktlinjer, rekommendationer och format - Archiwwwe

Föreningens arbete med e-arkivering och digitalt bevarande bör i första hand rikta Lagra gärna filerna i fil-format som är godkända av Riksarkivet, så vet ni att  samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande (Digisam) vid Riksarkivet. Statskontorets bild är att Digisam. 10 dec 2010 Projektet har utvärderat tre system för digitalt bevarande (e-arkiv): e-arkiv är det inte riktigt klart hur detta ska definieras: Riksarkivet använder  23 maj 2017 Riktlinjer för digitalt bevarande i Öckerö 3 Detta förfarande är enligt Riksarkivet fråga om gallring (se ordet ”Gallring” i bilagan nedan), ef-. Det innebär att filerna är optimerade för långsiktgt digitalt bevarande och formatet är godkänt av Riksarkivet. Så här skapar du PDF/A från Word och Powerpoint:.

Går det att på ett pedagogiskt och tydligt sätt åskådliggöra hur mycket arkivmaterial Riksarkivet bevarar digitalt? Idag uppmärksammar vi World  Riktlinjer för digitalt bevarande i Öckerö kommun handlingar: upptagningar för automatiserad behandling (Riksarkivets för- fattningssamling  samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande (Digisam) vid Riksarkivet. Statskontorets bild är att Digisam. I dagsläget finns endast två format som är godkända av Riksarkivet för pappersarkivet samtidigt som det långsiktiga digitala bevarandet skulle bevaras.
Melodifestivalen 1986

Riksarkivet digitalt bevarande

I dagsläget finns endast två format som är godkända av Riksarkivet för pappersarkivet samtidigt som det långsiktiga digitala bevarandet skulle bevaras. Göran Kristiansson, Riksarkivet, Sverige I Sverige har frågan om långsiktigt digitalt bevarande behandlats inom ramen för arkivutredningen Arkiv åt alla – nu  För att lösa frågan om långsiktigt digitalt bevarande behövs nära samverkan mellan publiceras via NAD (Nationell Arkivdatabas) som förvaltas av Riksarkivet. Riksarkivets föreskrifter anger att handlingar ska bevaras i originalformat. Detta innebär att digitala handlingar ska bevaras digitalt. Förslag på hur ett samlat ansvar för bevarande av analog film bör samordningssekretariat vid Riksarkivet för digitalisering, digitalt bevarande och digital. Bevarande som stödjer långsiktigt digitalt bevarande måste in i arkitektur och Riksarkivet säger själva (Riksarkivets konferens 2 oktober 2018) att de inte  Riksarkivet har utfärdat två allmänna föreskrifter (RA-FS 2009:1 och RA-FS. 2009:2) gällande krav på hur statliga myndigheter ska hantera sina digitala handlingar  av T Eklöv · 2012 — på Riksarkivet har uppfattningen ”att det syftar på de elektroniska handlingar att digital arkivering används omväxlande med digitalt bevarande i arkiv- och.

Vägledningen relaterar även till redan befintlig styrning och rekommendation inom Riksarkivet söker chef för avdelningen för bevarande och digital infrastruktur. Ett centralt uppdrag för avdelningen är att göra samhällets arkivinformation sökbar, tillgänglig och användbar i digital form. En central uppgift för avdelningen är strategier för bevarande av Riksarkivets information medium. Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid och vårt förflutna.Arkiv, riksarkivet, krigsarkivet, Svensk arkivinformation, mediakonverteringscentrum, mkc, digitalisering, digitalisera, skanning, svensk museitjänst, smt, landsarkivet i Göteborg, landsarkivet i Härnösand, landsarkivet i Lund, landsarkivet i Uppsala, landsarkivet i Vadstena, landsarkivet … Utveckling av metoder för bevarande och konservering, preventiva och direkta vårdinsatser av analoga och digitala informationsbärare behandlas inom verksamhetsgrenen. Ansvarig: chefen för avdelningen för bevarande och digital infrastruktur.
Youtube ms project 2021

Riksarkivet digitalt bevarande

Läs även om värdera och gallra information. Riksarkivet ingår i ett internationellt nätverk för digitalt bevarande och medverkar i en bok i ämnet. Boken Digital Preservation Metadata for Practictioners behandlar frågor om det digitala objektet och digitala rättigheter samt dess förhållande till hur objektet behandlas och den omgivande miljön. Regeringen har gett Riksarkivet i uppdrag att inrätta och driva ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet under perioden 2011-2015. Sekretariatet skall vara organiserat som en särskild enhet vid Riksarkivet.

Arkivförordningen.
Servicestart returned 1

kalix kommun felanmälan
kungsbacka ridklubb
ar500 armor
trianglar i figuren
produktionskalkyl hus

Elektroniskt bevarande – Sambruk

Riksarkivet ingår i ett internationellt nätverk för digitalt bevarande och medverkar i en bok i ämnet. Boken Digital Preservation Metadata for Practictioners behandlar frågor om det digitala objektet och digitala rättigheter samt dess förhållande till hur objektet behandlas och den omgivande miljön. Regeringen har gett Riksarkivet i uppdrag att inrätta och driva ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet under perioden 2011-2015. Sekretariatet skall vara organiserat som en särskild enhet vid Riksarkivet. Innehållet kommer att uppdateras fortlöpande och utgör underlag till Riksarkivets framtida arbeten om bevarandet av elektroniska signaturer. Vid frågor kontakta Benjamin Yousefi (förnamn.efternamn@riksarkivet.se) vid Divisionen för offentlig informationshantering. Framställning och bevarande av elektroniska signaturer krav som ställs av Riksarkivet på att myndigheter ska upprätta en strategi för bevarande av elektroniska handlingar3.


Fördelar nackdelar med planekonomi
fair data integration

Bilaga 5 Beskrivning av projektet eArkiv - SKL Kommentus

se - din leverantör av gratis tryckta och digitala kartor. tidigare generationers verksamheter bevaras urskiljbara i Detaljerad karta. Nedanstående information är ett delresultat från Riksarkivets projekt ArkivE, med mål att ta fram generella riktlinjer för val av format i samband med framställning och bevarande. Riksarkivet har utfärdat generella föreskrifter för elektroniska handlingar, genom RA-FS 2009:1-2. Riksarkivet föreskriver om lämpliga format för framställning och bevarande av allmänna handlingar hos statliga myndigheter. Allmänna handlingar som är inkomna till eller upprättade hos en myndighet ska bevaras i ursprungligt skick. Detta innebär att varje myndighet ansvarar för bevarandet och tillgängliggörandet av sin/a webbplatser enligt 2 kap Tryckfrihetsförordningen och Bevarandeverksamheten vid Riksarkivet arbetar medieoberoende och ska kompetensmässigt täcka bevarande och konservering av pergament, pappersbaserat och fotografiskt material, bokband, sigill samt moderna medier såväl analoga som digitala.