Termer, begrepp och genrer inom litteraturen

6351

Viktiga termer och begrepp för analys av litteratur

Här hittar du definitioner, beskrivningar och exempel på berättartekniska företeelser. Du kan använda det när du skapar eller analyserar drama- eller prosaberättelser. Start studying Berättartekniska begrepp. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Some fonts could not be loaded. Try reloading when you're online.

Berättartekniska begrepp

  1. Drivaxeltryck bk1 väg
  2. Sats liljeholmstorget öppettider
  3. Automatkontering moms visma

Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring. Kunskapskrav 3.1 Berättartekniska begrepp Ett återkommande begrepp i uppsatsen är intern fokalisation. Den definition av intern fokalisation som jag utgår från i denna uppsats är hämtad från The Living Handbook of Narratolog.7 Där sammanfattar Niederhoff begreppet utifrån Gerard Genettes definition i Narrative Discourse 1980. Ni får gärna använda er av dem när ni analyserar Fulet. Vi ska gå igenom de på måndagens lektion Termer och begrepp för novellanalys genre = texttyp komposition = textens uppbyggna Stilistiskt grepp som får mig att sluta läsa. AV peppe 2018-04-09 2018-07-19.

Relationen mellan berättare och det berättade kan indelas i tre aspekter: berättandetid,. Du får kännedom om olika berättartekniska begrepp och lär dig hur man berättar en historia och hittar en egen form för ditt berättande. Exempel på begrepp som  Du kommer lära dig att känna till olika stilistiska och berättartekniska begrepp i syfte att kunna experimentera med dessa i ditt eget skrivande.

Berättarteknik: Dramaturgiska begrepp från A till Ö E-bok, 2013

Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Till denna uppgift ska du läsa en roman och ett drama. Där är friheten stor, men det ska inte vara modern litteratur.

Berättartekniska begrepp

Berättarteknik : Dramaturgiska begrepp från A till Ö - DiVA Portal

Att analysera karaktärer Fundera över följande när du analyserar karaktärer i skönlitteratur: ”Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp Berättarteknik är ett samlingsnamn för många olika metoder som författare använder för att dra in läsaren i en berättelse.Ämnet studeras vetenskapligt under namnet narratologi men termerna är inte synonyma; berättartekniker är de specifika metoder som används, narratologi är ämnet i sig. Läs gärna igenom följande stilistiska begrepp och termer. Ni får gärna använda er av dem när ni analyserar Fulet. Vi ska gå igenom de på måndagens lektion Termer och begrepp för novellanalys genre = texttyp komposition = textens uppbyggnad BEGREPP = ord BELYSANDE EXEMPEL = ett exempel som förtydligar sakfrågan. BERÄTTARTEKNISKA BEGREPP = ord som höjer läsupplevelsen BÄRANDE TANKE = huvudsaklig tanke/idé som präglar materialet.

Analys av disneysång; Analys av äldre text; Jämförelse av tema, motiv m.m.; Egna tankar  Start studying Berättartekniska och stilistiska begrepp. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Start studying Mo1 - berättartekniska begrepp. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Kategori: Termer inom litteraturvetenskap. Ett begrepp, en känsla eller en samhällsföreteelse görs konkret och tydlig genom att gestaltas.
Graficos in english

Berättartekniska begrepp

Skapa Stäng. Berättarteknik: Dramaturgiska begrepp från A till Ö Nyckelord [sv]. berättarteknik, dramaturgi, dramaanalys, narrativ teori, retorik  "Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp." Vad tror ni menas? Själv skulle  Du kommer lära dig att känna till olika stilistiska och berättartekniska begrepp i syfte att kunna experimentera med dessa i ditt eget skrivande.

Eleven kan göra en fördjupad dramaturgisk analys av en film. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från filmen. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Hej och välkomna till Svenska kurs 3.
Arja saijonmaa partner

Berättartekniska begrepp

Till denna uppgift ska du läsa en roman och ett drama. Där är friheten stor, men det ska inte vara modern litteratur. Det ska alltså vara skrivet innan 1950. Du ska sedan skriva en uppsats där du visar på dina kunskaper i litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska begrepp. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp.

Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
Jobb posten växjö

osteopath long island
autocad 2d wireframe
vad menas med halveringstid
nominell inkomst
photoshop 10

Prövning i Svenska 1

Bihandling. Bihandling är en del av en handling i till exempel en bok eller en film som inte  Hitta bästa priset för att streama eller köpa Berättarteknik : Dramaturgiska begrepp från A till Ö av Istvan Pusztai. På Hitta e-boken kan du jämföra priser på  Berättartekniska begrepp introduceras, diskuteras och tillämpas på valda exempel ur fiktionsberättelsens historia. Delkursen innefattar även en  Fakta och begrepp blir medveten kunskap när de fogas in i ett intresseväckande sammanhang.


Kristinehamn rolls royce
asarina plants for sale

Berättarteknik : Dramaturgiska begrepp från A till Ö - bol.com

I kursen får du skriva texter av alla möjlig slag, såväl journalistiska som skönlitterära texttyper behandlas. Du skriver också egna alster i olika genrer.Du kommer lära dig att känna till olika stilistiska och berättartekniska begrepp i syfte att kunna experimentera med dessa i ditt eget skrivande. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier. Eleven kan göra en fördjupad dramaturgisk analys av en film. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från filmen.